Vi anpassar lokalen efter dina behov

Renovering - Ombyggnation - Lokalanpassning

Vi anpassar lokalen efter dina behov

Renovering - Ombyggnation - Lokalanpassning

Lokalanpassning Göteborg – bygg om, renovera och anpassa

Vi är experter på att bygga om, renovera och anpassa utrymmen så att de får nya funktioner och passar dina behov. Det är både onödigt och dyrt att låta värdefulla lokaler stå tomma. Vi erjuder helhetslösningar och fast pris så att det blir enkelt för dig. Våra rutinerade hantverkare är kunniga, certifierade, behöriga och utbildade enligt branschstandard. Din fastighet eller lokaler är trygga i våra händer!

Har du en lokal som står tom i Göteborg, eller har andra behov av lokalanpassning? Kontakta oss idag för kostnadsfri besiktning och offert!


lokalanpassning göteborg

Helhetslösningar som håller tidsramar och budget

Teamet som vi har samlat ihop har tillsammans en mycket bred och gedigen kunskap. Vi kan erbjuda helhetsentreprenad som täcker allt från takmålning till golvläggning. Vi gör både utsida och insida om så önskas. Vii tar ansvar för hela processen och ger dig en tydlig offert med ett fast pris. Självklart har vi ansvarsförsäkring.

Att anpassa och bygga om en lokal är ett stort ansvar med många olika personer och komponenter inblandade. När du låter oss ta hand om din lokalanpassning lägger vi upp ett bestämt och koordinerat byggnadsschema där du lätt kan få en översikt av vart någonstans vi är i projektet. Vårt metodiska arbetssätt gör att vi håller både den satta tidsramen och budget.

Anpassa lokalen efter dina behov

Vi arbetar med lokalanpassning för alla typer av lokaler - offentliga, kommersiella och privata. Det är dyrt att låta lokaler stå tomma då det betyder att du antingen betalar hyra utan att använda lokalen eller att du har en lokal som du inte kan hitta en hyresgäst till.

Låt oss bygga om och renovera dina tomma utrymmen så att de får en ny funktion och användbarhet. Vi lokalanpassar restauranger, skolor, gym, verkstäder, butiker, lagerlokaler, boende och mycket annat.

När du anlitar oss får du en offert med ett fast pris som inte ändras under byggets gång. Ditt projekt får en egen projektledare med vilken du snabbt och lätt kan få kontakt med om du har några frågor under arbetets gång. Vi arbetar snabbt och effektivt utan att tumma på kvalitén. Om du vill ha verksamheten igång medan vi bygger om så anpassar vi oss efter dig.

Lång erfarenhet av byggbranschen

Under åren har vi samlat på oss mycket praktisk erfarenhet om hur man lyckas med ett byggprojekt. Vi har också knutit kontakter till stans bästa hantverkare och vi kan stolt säga att de ingår i vårt team när vi utför loaklanpassning och helhetsentreprenad. Tillsammans kan vi uppfylla våra kunders önskemål och behov!

Miljöpolicy - Vi tar ansvar för vår klimatpåverkan

Vi har satt upp vår egen miljöpolicy då miljön är mycket viktig för oss. På vårt företag tycker vi det är viktigt att ta sitt klimatansvar. Förutom att följa de lagar och regler som redan finns fastställda gällande bygg och hantering av byggmaterial och byggavfall så försöker vi arbeta förebyggande genom att minska vårt avfall och ha en dialog med kund och leverantörer gällande miljövänliga val.

Kontinuerligt arbetar vi för att effektivisera och minska våra transporter och resor samt på sikt försöka byta till miljövänligare transportmedel. Vi försöker hela tiden bli bättre så vi kan göra vårt arbete på ett mer miljövänligt sätt. På lång sikt hoppas vi kunna bidra till en mer hållbar utveckling av vårt samhälle.

Lokalanpassning Göteborg – från K-märkt till nybyggt

Flera gånger har vi fått förtroendet att restaurera och renovera K-märkta byggnader. Det kräver en annan typ av precision och noggrannhet där man värnar om byggnadens historia och kulturarv. Vi besitter stor kunskap när det kommer till material och hur man hanterar dessa. För de arbeten där vi känner oss osäkra anlitar vi alltid en expert eller byggnadsvårdare så att arbetet blir så noggrant och bra utfört som möjligt.

Vårt främsta ansvar ligger mot dig som kund och vi tar varje uppdrag på stort allvar oavsett dess storlek.

Att börja från början i en helt nybyggd och tom lokal och anpassa den till den verksamhet som skall rymmas där är ett arbete vi tar oss ann med samma hänsyn som vid arbeten med äldre byggnader.

Vårt recept för en lyckad lokalanpassning

Vi börjar med att gemensamt utreda vad som behövs för att lokalerna skall komma till användning och fungera bra. Här är det viktigt att fastighetsägaren och hyresgästen kommunicerar för att nå en bra och tydlig överenskommelse. Om vi kommer fram till att det behövs en detaljplan så tar vi fram den i samarbete med byggnadsnämnden och en arkitekt.

När detaljplanen är godkänd kan projektet starta. Fastighetsägaren och hyresgästen tar tillsammans fram ett byggnadsprogram som ligger som grund för ansökan om bygglov samt för förfrågningsunderlag för helentreprenad. När bygglovet blivit beviljat så upphandlar vi entreprenaden och efter det drar arbetet med lokalanpassning, ombyggnad eller renovering igång.

Lokaler för alla verksamheter